ท่อกล่องจัตุรัส (Square Stainless Steel Tube)

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด

ความหนา (mm.)

รายละเอียดขอใบเสนอราคา 

รายการสินค้าจำนวน
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3/8”x3/8” x 0.8 x 6ม.
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3/8”x3/8” x 1.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1/2"x1/2” x 1.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1/2”x1/2” x 1.2 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3/4”x3/4” x 1.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3/4”x3/4” x 1.2 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3/4”x3/4” x 1.5 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1”x1” x 1.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1”x1” x 1.2 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1”x1” x 1.5 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1”x1” x 2.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1”x1” x 3.0 x 6ม.
 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/4”x1-1/4” x 1.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/4”x1-1/4” x 1.2 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/4”x1-1/4” x 1.5 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/4”x1-1/4” x 2.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/4”x1-1/4” x 3.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/2”x1-1/2” x 1.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/2”x1-1/2” x 1.2 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/2”x1-1/2” x 1.5 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/2”x1-1/2” x 2.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 1-1/2”x1-1/2” x 3.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 40mm x 40mm x 1.2 x 6ม.
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 40mm x 40mm x 1.5 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 40mm x 40mm x 2.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 40mm x 40mm x 3.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 2”x2” x 1.2 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 2”x2” x 1.5 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 2”x2” x 2.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 2”x2” x 3.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3”x3” x 1.2 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3”x3” x 1.5 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3”x3” x 2.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 3”x3” x 3.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 4”x4” x 1.5x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 4”x4” x 2.0 x 6ม. 
ท่อสแตนเลสเหลี่ยม เกรด 304  ขนาด 4”x4” x 3.0 x 6ม. 

Powered by MakeWebEasy.com