เพลาแข็งหัวแดง

คุณสมบัติสินค้า:

S45C

ขนาด (mm.)

รายละเอียดขอใบเสนอราคา 

รายการสินค้าจำนวน
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 6.35 มม. x ยาว 4 ม. 
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 8 มม. x ยาว 4 ม.    
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 9 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 10 มม. x ยาว 6 ม    
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 12 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 16 มม. x ยาว 6 ม.    
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 19 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 20 มม. X ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 22 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 25 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 30 มม. x ยาว 6 ม. 
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 32 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 38 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 50 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 60 มม. X  ยาว 6 ม. 
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 65 มม. X  ยาว 6 ม. 
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 75 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 85 มม. x ยาว 6 ม.  
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 90 มม. x ยาว 6 ม. 
เหล็กเพลาแข็ง ขนาด 100 มม. x ยาว 6 ม. 

Powered by MakeWebEasy.com