สี่เหลี่ยมตัน (Square Bar)

คุณสมบัติสินค้า:

Nominal in

Size mm.

รายละเอียดขอใบเสนอราคา 

รายการสินค้าจำนวน
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/16 x 3/16 x 3.0 ม.
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/16 x 3/16 x 4.0 ม. 
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5 x 5 มม. x 4.0 ม.   
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1/4 x 1/4 x 4.0 ม.   
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/8 x 3/8 x 6.0 ม.   
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1/2 x 1/2 x 6.0 ม. 
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 5/8 x 5/8 x 6.0 ม.   
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 3/4 x 3/4 x 6.0 ม. 
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1'' x 1'' ( 25 มม. ) x 6.0 ม.   
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1''1/4 x 1''1/4 ( 32 มม.) x 6.0 ม. 
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1''1/2 x 1''1/2 ( 38 มม.) x 6.0 ม. 
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 2'' x 2'' ( 50 มม. ) x 6.0 ม. 
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด  2''1/2 x 2''1/2 ( 65 x 65 มม. ) x 6.0 ม. 
เหล็กเพลาสี่เหลี่ยมตัน ขนาด  3'' x 3'' (75 มม.) x 6.0 ม.     

Powered by MakeWebEasy.com