ไอบีม I-Beam

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด (mm.)

รายละเอียดขอใบเสนอราคา 

รายการสินค้าจำนวน
I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 mm.   
I-Beam ขนาด 150 x 75 x 5.5 x 9.5 mm.    
I-Beam ขนาด 200 x 100 x 7.0 x 10.0 mm   
I-Beam ขนาด 200 x 150 x 9 x 16 mm   
I-Beam ขนาด 250x 125 x 7.5 x 12.5 mm. 
I-Beam ขนาด 250 x 125 x 10 x 19 mm   
I-Beam ขนาด 300 x 150 x 8 x 13.0 mm   
I-Beam ขนาด 300 x 150 x 10 x 18.5 mm   
I-Beam ขนาด 300 x 150 x 11.5 x 22 mm    
I-Beam ขนาด 350 x 150 x 9 x 15 mm 
I-Beam ขนาด 350 x 150 x 12 x 24 mm  
I-Beam ขนาด 400 x 150 x 10 x 18 mm  
I-Beam ขนาด 400 x 150 x 12.5 x 25 mm   
I-Beam ขนาด 450 x 170 x 16.2 x 24.3 mm
 
I-Beam ขนาด 450 x 175 x 11 x 20 mm   
I-Beam ขนาด 450 x 175 x 13 x 26 mm  
I-Beam ขนาด 600 x 190 x 13 x 25 mm  

Powered by MakeWebEasy.com