แป็บแบน Rectangular Pipe

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 2"3/8 x 1"1/4 (60 x 30mm.) - 3'' x 2'' (75 x 50 mm)

ขนาด

ความหนา (mm.)

รายละเอียดขอใบเสนอราคา 

รายการสินค้าจำนวน
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 1.2 มม.
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 1.4 มม.   
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 1.7 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 2.0 มม.   
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 2.3 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 2.5 มม.   
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 2.7 มม   
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 2.8 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 30 x 3.2 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 40 x 2.3 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 40 x 3.2 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 60 x 40 x 4.0 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 65 x 35 x 1.7 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 65 x 35 x 1.9 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 65 x 35 x 2.3 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 25 x 1.4 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 25 x 1.7 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 25 x 2.0 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 25 x 2.3 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 25 x 2.7 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 25 x 3.2 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 1.2 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 1.4 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 1.6 มม.   
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 1.7 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 1.9 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 2.0 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 2.3 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 2.4 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 2.5 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 2.7 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 3.2 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 4.0 มม.
 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 38 x 4.5 มม 
แป๊ปแบน ขนาด  75 x 45 x 1.4 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 1.8 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 2.0 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 2.3 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 2.5 มม  
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 2.7 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 2.8 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 2.9 มม   
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 3.2 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 45 x 4.0 มม
 
 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 1.7 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 1.9 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 2.0 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 2.3 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 2.5 มม. 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 2.7 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 3.2 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 4.0 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 4.5 มม 
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 4.7 มม.   
แป๊ปแบน ขนาด 75 x 50 x 6.0 มม 

Powered by MakeWebEasy.com