แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ (Galvanized)

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด (mm.)

ความหนา (mm.)

Share

รายการเสนอราคา
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2 x 1/2 x 1.0 มม
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1/2 x 1/2 x 1.2 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 3/4 x 3/4 x 1.2 มม. 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 3/4 x 3/4 x 1.4 มม
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 3/4 x 3/4 x 1.9 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1'' x 1'' x 1.0 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1'' x 1'' x 1.2 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1'' x 1'' x 1.4 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1'' x 1'' x 1.6 มม
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1'' x 1'' x 1.9 มม
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1''1/4 x 1''1/4 x 1.2 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1''1/4 x 1''1/4 x 1.4 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1''1/4 x 1''1/4 x 1.6 มม. 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1''1/2 x 1''1/2 x 1.2 มม.  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1''1/2 x 1''1/2 x 1.7 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 1''1/2 x 1''1/2 x 1.9 มม
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 2'' x 2'' x 1.2 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 2'' x 2'' x 1.4 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 2'' x 2'' x 1.6 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 2'' x 2'' x 1.7 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 2'' x 2'' x 1.9 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 2'' x 2'' x 2.1 มม.  
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 2'' x 2'' x 3.0 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 3'' x 3'' x 1.4 มม. 
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 4'' x 4'' x 1.7 มม.
แป๊ปเหลี่ยมกัลวาไนซ์ ขนาด 4'' x 4'' x 1.9 มม.

Powered by MakeWebEasy.com