แป๊ปโปร่ง Square Pipe

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 1''5/8 x 1''5/8 (40 mm.) - 2''1/2 (65mm.)

ขนาด (mm.)

ความหนา (mm.)

รายละเอียดขอใบเสนอราคา 

รายการสินค้าจำนวน
แป๊ปโปร่ง ขนาด 40 x 40 x 1.4 มม.
แป๊ปโปร่ง ขนาด 40 x 40 x 1.7 มม.   
แป๊ปโปร่ง ขนาด 40 x 40 x 2.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 40 x 40 x 2.3 มม.   
แป๊ปโปร่ง ขนาด 40 x 40 x 2.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 40 x 40 x 3.2 มม.   
แป๊ปโปร่ง ขนาด 40 x 40 x 4 มม.   
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 1.2 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 1.4 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 1.6 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 1.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 1.9 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 2.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 2.3 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 2.4 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 2.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 3.2 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 4.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 5.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 50 x 50 x 6.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 1.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 1.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 2.0 มม.   
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 2.3 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 2.8 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 3.2 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 4.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 60 x 60 x 6.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 1.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 1.9 มม .  
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 2.3 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 2.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 2.7 มม . 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 3.2 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 4.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 5.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 65 x 65 x 6.0 มม. 

Powered by MakeWebEasy.com