แป๊ปโปร่ง Square Pipe

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 70 x 70 mm. - 4'' x 4'' (100 มม.)

ขนาด (mm.)

ความหนา (mm.)

รายละเอียดขอใบเสนอราคา 

รายการสินค้าจำนวน
แป๊ปโปร่ง ขนาด 70 x 70 x 1.4 มม
แป๊ปโปร่ง ขนาด 70 x 70 x 1.7 มม   
แป๊ปโปร่ง ขนาด 70 x 70 x 1.9 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 1.4 มม   
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 1.7 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 1.9 มม.  
แป๊ปโปร่ง ขนาด 3'' x 3'' x 2.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 2.3 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 2.4 มม.  
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 2.6 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 3.2 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 4.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 5.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 75 x 75 x 6.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 80 x 80 x 2.5 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 80 x 80 x 3.2 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 80 x 80 x 4.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 80 x 80 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 80 x 80 x 6.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 89 x 89 x 2.3 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 89 x 89 x 3.2 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 89 x 89 x 3.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 89 x 89 x 4.5 มม  
แป๊ปโปร่ง ขนาด 89 x 89 x 6.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 1.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 1.9 มม.   
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 2.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 2.3 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 2.5 มม  
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 2.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 2.8 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 2.9 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 4.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 5.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 6.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 8.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 9.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 100 x 100 x 10 มม.
 

Powered by MakeWebEasy.com