แป๊ปโปร่ง Square Pipe

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 5'' x 5'' ( 125 mm. ) - 12" x 12" (300 mm.)

ขนาด (mm.)

ความหนา (mm.)

รายละเอียดขอใบเสนอราคา 

รายการสินค้าจำนวน
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 2.3 มม
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 2.4 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 2.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 3.2 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 3.6 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 4.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 5.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 5.6 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 6.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 125 x 125 x 9.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 2.4 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 2.7 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 3.2 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 4.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 5.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 6.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 8.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 150 x 150 x 9.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 175 x 175 x 4.5 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 175 x 175 x 5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 175 x 175 x 6.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 175 x 175 x 9.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 200 x 200 x 4.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 200 x 200 x 4.5 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 200 x 200 x 5.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 200 x 200 x 6.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 200 x 200 x 8.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 200 x 200 x 9.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 200 x 200 x 10 มม.
 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 200 x 200 x 12 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 250 x 250 x 4.5 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 250 x 250 x 5.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 250 x 250 x 6.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 250 x 250 x 8.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 250 x 250 x 9.0 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 250 x 250 x 10 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 250 x 250 x 12 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 300 x 300 x 4.2 มม. 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 300 x 300 x 4.5 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 300 x 300 x 5.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 300 x 300 x 6.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 300 x 300 x 8.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 300 x 300 x 9.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 300 x 300 x 10.0 มม 
แป๊ปโปร่ง ขนาด 300 x 300 x 12.0 มม 

Powered by MakeWebEasy.com