แป๊ปประปา (Gslvanized Pipe)

คุณสมบัติสินค้า:

ขนาด 1/2" - 1-1/2" (4 หุน - 1 นิ้ว 4 หุน)

ขนาด (mm.)

คาดเหลือง/คาดน้ำเงิน

Share

รายการสินค้า
แป๊ปประปา ขนาด 1/2 คาดเหลือง / HD 
แป๊ปประปา ขนาด 1/2 คาดน้ำเงิน / HD  
แป๊ปประปา ขนาด 3/4 คาดเหลือง / HD
แป๊ปประปา ขนาด 3/4 คาดน้ำเงิน / HD 

แป๊ปประปา ขนาด 1'' คาดเหลือง / HD

แป๊ปประปา ขนาด 1" คาดน้ำเงิน / HD
แป๊ปประปา ขนาด 1-1/4" คาดเหลือง / HD
แป๊ปประปา ขนาด 1-1/4" คาดน้ำเงิน / HD
แป็ปประปา ขนาด 1-1/2" คาดเหลือง / HD
แป๊ปประปา ขนาด 1-1/2" คาดน้ำเงิน / HD

Powered by MakeWebEasy.com